UDRUGA "HEPATOS RIJEKA" SUDJELOVALA NA MOVE EDUKACIJI

Djelatnici udruge „HEPATOS RIJEKA“, Aleksandra Marković i Renato Prnjak, sudjelovali su na trodnevnoj MOVE edukaciji za program prevencije ovisnosti koja se održala u Valbandonu kraj Pule (Fažane) u razdoblju od 23.-25. svibnja 2016. godine.
Organizirana je u zajedničkoj suradnji Ureda za suzbijanje zlouporabe droga, Ministarstva zdravlja, Ministarstva socijalne politike i mladih, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i uz ...potporu Ministarstva unutarnjih poslova.
Edukacija je namijenjena osobama koje se bave savjetovanjem mladih rizičnog ponašanja, a održali su je ovlašteni MOVE treneri: Jasminka Tešević, psiholog; mr.sc. Viktor Božičević, psiholog; dr.sc. Igna Brajević Gizdić, dr.med., spec.psihijatar i Silvana Nikolić Perasović, dipl.sociolog
Uz predstavnike udruga, na edukaciji su sudjelovali i djelatnici zdravstvenih institucija te odgojnih domova za mlade iz cijele Hrvatske. Usvojena su mnoga korisna znanja.