UDRUGA "HEPATOS RIJEKA" NA PREDSTAVLJANJU MINIMALNIH STANDARDA PROGRAMA PREVENCIJE OVISNOSTI ZA DJECU PREDŠKOLSKE I ŠKOLSKE DOBI UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Dana 01.12.2017. udruga " HEPATOS RIJEKA " je , na poziv Ureda za suzbijanje zlouporabe doga Vlade Republike Hrvatske, prisustvovala predstavljanju Minimalnih standarda programa prevencije ovisnosti za djecu predškolske i školske dobi koje je izradila Agencija za odgoj i obrazovanje uz suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja. Predstavljanje se održalo u Velikoj dvorani Nastavnog zavoda za javno zdravstvo " " Dr. Andrija Štampar ", Mirogojska 16, u Zagreb.u Trajalo je od 10.00 - 12.30 h , a teme su bile sljedeće: Polazište postavljenih standarda - dosadašnji napori Ureda u izgradnji kvalitete preventivnih programa - dr.sc. Jadranka Ivandić - Zimić , Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vladde Republike Hrvatske; Implementacija standarda - Ivana Biljan, Agencija za odgoj i obrazovanje; Minimalni standardi kao prilog kvaliteti prevencije ovisnosti u odgojno-obrazovnom sustavu - Izv. prof. dr. sc. Valentina Kranželić, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet; Uloga međunarodnih standarda u prevenciji ovisnosti - Josipa Lovorka Andreić, Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske te su na kraju iznijeta zaključna razmatranja i pitanja.
Sastanku su prisustvolali brojni predstavnici nevadinih organizacija iz cijele Hrvatske za koje je ovaj skup i bio organiziran.