TERENSKI RAD U SKLOPU PROJEKTA "RIJEKA ZDRAVLJA"

Kroz projekt "RIJEKA ZDRAVLJA", financiranog od strane Ministarstva zdravstva RH i Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za zdravstvo, udruga "HEPATOS RIJEKA" provodi i terenski rad.
Sastavni dio te aktivnosti, osim izravnog kontakta sa skupinama rizičnog ponašanja, jest i distribucija edukativnog i promotivnog materijala udruge po zdravstvenim ustanovama (između ostalih), kako bi informacije o našim aktivnostima, a tu posebno mislimo na dobrovoljno, besplatno i anonimno savjetovanje i testiranje na hepatitis B, C i HIV koje radimo u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije i naši edukativni materijali došli do što većeg broja naših građana.