SIMPOZIJ O VIRUSNM HEPATITISIMA NA KLINICI ZA INFEKTIVNE BOLESTI "DR. FRAN MIHALJEVIĆ"

Dana 28.07.2017. udruga "HEPATOS RIJEKA" prisistvovala je Simpoziju o virusnim hepatitisima na Klinici na infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" u organizaciji Referentnog centra za dijagnostiku i liječenje virusnih hepatitisa Ministarstva zdravstva RH, Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Hrvatskog liječničkog zbora - Hrvatskog društva za infektivne bolesti, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, European Liver Patients Association (ELPA), Hrvatskog društva za bolesti jetre HEPATOS i Hrvatske udruge za borbu proti HIV-a i virusnog Hepatitis (HUHIV).

Čuli smo mnoga zanimljiva izlaganja, između ostalih: "Epidemiologija virusnih hepatitisa u Hrvatskoj (Tatjana Nemeth - Blažić, dr.med, spec. epidemiolog, HZJZ); Nacionalna strategija za kontrolulu virusnih hepatitisa (Adriana Vince, dr.med., spec. infeklolog, Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"); "Hepatitis E u bolesnika s transplantiranom jetrom" (Anna Mrzljak, dr.med., spec internist, KB Merkur i Oktavija Đaković-Rode, dr.med., spec. mikrobiolog, Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević") "Nova uloga obiteljskih liječnika u liječenju bolesti jetre" (Hrvoje Tiljak, dr.med., spec. opće medicine) te "Liječenje kroničnog hepatitisa C u RH na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja" (Tea Strbad, dr.med., spec. kliničke farmakologije i toksikologije, HZZO).
Govorilo se i o ulozi civilnog društva u ostvarivanju nacionalne strategije te o korištenju modernih tehnologija u prevenciji i praćenju virusnih hepatitisa.