ODRŽANA 50. IZVEDBA "LUCIJINE PRIČE" I OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV ZLOUPORABE DROGA I NEZAKONITOG PROMETA DROGAMA

Dana 26.06.2017. u 20.00 h u prostoru KUC KALVARIJA - RI TEATAR, Kalvarija 8, Rijeka, udruga „HEPATOS RIJEKA„ u suradnji s Primorsko-goranskom županijom - Upravnim odjelom za zdravstvo te Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije - Odjelom za prevenciju i liječenje bolesti ovisnosti, svečanom izvedbom za uzvanike (suradnike, prijatelje i korisnike) te širu javnost od strane RI TEATRA, obilježava 50. jubilarnu izvedbu izuzetno uspješne predstave „LUCIJINA PRIČA„ udruge „HEPATOS RIJEKA„ u suradnji s RI TEATROM.
Ovu predstavu, namjenjenu edukaciji mladih i šire javnosti s ciljem  smanjenja rizičnih ponašanja kroz protekle tri godine, od kako se prikazuje, vidjelo je više od 4.000 mladih, mahom srednjoškolaca širom Hrvatske (Primorsko-goranska, Istarska, Varaždinska, Šibensko-kninska, Zadarska, Koprivničko-križevačka županija), a i šire (imali smo gostovanja u Beogradu), čime smo postigli izniman uspjeh i ostvarili zacrtani cilj u ovom periodu našeg rada u segmentu prevencije rizičnih ponašanja mladih, a u čemu su nam izuzetno pomogli svojom potporom naši partneri – Primorsko - goranska županija – Upravni odjel za zdravstvo i Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, osobito na području naše županije. Na području Hrvatske, kako bismo obuhvatili što veći dio naše države, veliku potporu smo imali od strane Ministarstva zdravstva RH, Ministarstva znanosti i obrazovanja te županijskih Zavoda za javno zdravstvo.
Ove godine jubilarnom 50. Izvedbom „LUCIJINE PRIČE„ u suradnji s Primorsko-goranskom županijom – Odjelom za zdravstvo i Nastavnim zavodom za javno zdravstvo PGŽ - Odjelom za prevenciju i liječenje bolesti ovisnosti obilježavamo i Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama.