AKCIJA TERENSKOG SAVJETOVANJA I TESTIRANJA NA HEPATITIS B,C I HIV NA OTOKU RABU

U suradnji sa stručnim suradnicima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko - goranske županije, domaćinima na Rabu, ispostavom NZJZ PGŽ Rab te Psihijatrijskom bolnicom Rab održali smo uspješnu akciju terenskog ANONIMNOG,DOBROVOLJNOG I BESPLATNOG SAVJETOVANJA I TESTIRANJA NA HEPATITIS B, C i HIV 13.12.2016.(utorak ) od 7-15 sati u NZJZ PGŽ - Ispostava Rab te Psihijatrijskoj bolnici Rab. Napravljeno je 63 savjetovanja i testiranja sa zainteresiranim korisnicima, što je ujedno dosadanji rekord na svim akcijama terenskog testiranja. Zahvaljujemo zainteresiranima na lijepom odazivu, a posebnu zahvalu upućujemo našim stručnim suradnicima iz NZJZ PGŽ i našem domaćinima ispostave NZJZ PGŽ Rab te PB Rab na lijepom prijemu i pomoći u realizaciji ove uspješne akcije.