TERENSKI RAD U SKLOPU PROJEKTA "RIJEKA ZDRAVLJA"

Kroz projekt "RIJEKA ZDRAVLJA", financiranog od strane Ministarstva zdravstva RH i Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za zdravstvo, udruga "HEPATOS RIJEKA" provodi i terenski rad.
Sastavni dio te aktivnosti, osim izravnog kontakta sa skupinama rizičnog ponašanja, jest i distribucija edukativnog i promotivnog materijala udruge po zdravstvenim ustanovama (između ostalih), kako bi informacije o našim aktivnostima, a tu posebno mislimo na dobrovoljno, besplatno i anonimno savjetovanje i testiranje na hepatitis B, C

GOSTOVANJE "LUCIJINE PRIČE" U SREDNJOJ ŠKOLI "VLADIMIRA NAZORA" U ČABRU

Dana 21.09.2017. predstva "Lucijina priča" udruge "HEPATOS RIJEKA" u izvedbi Ri TEATRA , a uz potporu Upravnog odjela za socijalnu politiku i mlade Primorsko - goranske županije, gostovala je u Čabru, za učenike Srednje škole " Vladimir Nazor ". Kao i uvijek, prijem je bio odličan, a izuzetno nam je drago da smo našim gotovanjima napokon obuhvatili i naš Gorski kotar.

SIMPOZIJ O VIRUSNM HEPATITISIMA NA KLINICI ZA INFEKTIVNE BOLESTI "DR. FRAN MIHALJEVIĆ"

Dana 28.07.2017. udruga "HEPATOS RIJEKA" prisistvovala je Simpoziju o virusnim hepatitisima na Klinici na infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" u organizaciji Referentnog centra za dijagnostiku i liječenje virusnih hepatitisa Ministarstva zdravstva RH, Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Hrvatskog liječničkog zbora - Hrvatskog društva za infektivne bolesti, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, European Liver Patients Association (ELPA), Hrvatskog društva za bolesti jetre HEPATOS i Hrvatske udruge za borbu proti HIV-a i virusnog Hepatitis (HUHIV).

HRVATSKI DANI HEPATITISA - Regionalni sastanak i okrugli stol Nema više izgovora: No excuse for No Hep

Dana 07.07.2017. udruga "HEPATOS RIJEKA" prisustvovala je Okruglom stolu "Nema više izgovora: No excuse for No hep" održanom u okviru Hrvatskih dana hepatitisa (05.07. - 07.07.2017.) u organizaciji Hrvatskog društva za bolesti jetre HEPATOS u Školi narodnog zdravlja "Andrija Štampar".

MJESEC BORBE PROTIV HEPATITISA i Svjetski dan hepatitisa (28. srpnja 2017.)

Svjetski dan hepatitisa se svake godine u svijetu obilježava 28. srpnja, na dan koji je odabran u čast rođendana profesora B. S. Blumberga, nobelovca zaslužnog za otkriće hepatitis B virusa. Kao i svake godine obilježavanju ovog datuma svojim aktivnostima pridružit će se i udruga „HEPATOS RIJEKA„. Uskoro slijede obavijesti o konkretnim aktivnostima obilježavanja Svjetskog dana hepatitisa od strane udruge „HEPATOS RIJEKA„.

ODRŽANA AKCIJA TERENSKOG TESTIRANJA NA HEPATITIS B,C I HIV U CRIKVENICI

U petak, 30.06.2017., udruga „HEPATOS RIJEKA„ u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Ispostavom Crikvenica, voditeljem Davorom Čorkom, dr. med. spec. epidemiolog, te Odjelima epidemiologije i mikrobiologije NZJZ PGŽ organizirala je još jednu terensku akciju dobrovoljnog, besplatnog i anonimnog savjetovanja i testiranja na hepatitis B, C i HIV, ovog puta u Crikvenici u prostoru Ispostave Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ - Crikvenica, Kotorska 13a, u sklopu projekta RIJEKA ZDRAVLJA financiranog od strane Ministarstva zdravstva RH.

Pages

Subscribe to Association Hepatos Rijeka RSS